Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling I Aarup Løbeklub Torsdag den 08.02.2024 klokken 19.00
Sted: Klubhuset, Stadionvej 13, 5560 Aarup

Dagsorden:
a. Valg af dirigent
b. Beretning
c. Behandling af indkomne forslag
d. Valg af bestyrelse (Inge og Peter er på valg. Peter har valgt ikke at genopstille)
e. Valg af suppleanter
f. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendes til Aarup Løbeklub på aaruplobeklub@gmail.com senest d. 5 februar 2024.
Løbeklubben er vært med mad og drikke.

Vel mødt.
Aarup Løbeklub