Om Aarup Løbeklub

Aarup løbeklub blev i sommeren 2021 en selvstændig forening.

Der blev i denne forbindelse stiftet bestyrelse herunder forretningsudvalg.

Løbeklubben er organiseret med:

Forretningsudvalg:

 • Inge Thorup
 • Brigitte Møller Petersen
 • Maria Hybel

Kasserer:

 • Lene Hansen

Sekretær:

 • Brigitte Møller

Bestyrelsesmedlem:

 • Peter Hougård

Suppleanter:

 • Ingi Bjørgvinsson
 • Sonni Sanda

Herunder består klubben af:

 • Tovholder til nye medlemmer
 • Tovholder til IT og PR
 • Tovholder til aktiviteter
 • Tovholder på trænere og træningsprogrammer

Der er tovholdere på alle løbegrupper. Løbegrupperne løber i forskelligt tempo og antal km – tilpasset til alle medlemmer.

 • Gå hold
 • 5 km gå/løbehold
 • 5 km løbehold
 • 10 km “langsom”
 • 10 km “hurtig”
 • Herudover er der mulighed for træning til ½ maraton.

Opdeling således at nogle varetager opgaven omkring det organisatoriske, andre tager sig af løbetræningen.

Aarup løbeklub er en løbeklub for motionister, der ønsker at motionere ud fra de behov og ønsker der er.

Der bliver udarbejdet løbeprogrammer 2 x årligt, tidligt om foråret og efter sommerferien. Der er fast træning  1 x ugentlig og ved denne træning er der fælles opvarmning.  Der er mulighed for at mødes i grupper de to andre dage i ugen.

Den faste træningsdag er torsdag kl. 19.00, de to øvrige dage -tirsdag kl. 17.30  og søndag kl.10.00- kan man løbe som der aftales.

Torsdag skal tovholderne fastholde løbetid og løbedistance ud fra programmet. De 2 andre dage er løberne selv ansvarlige for deres løb.

Motto for Aarup løbeklub:

Alle skal føle sig velkommen og respekteret.

Vi skal sikre at nye medlemmer føler sig velkomne.

Vi værdsætter sammenhold og socialt samvær.

Der nedsættes løbehold ud fra de behov der er.

Ved løb i grupperne skal den der er tovholder på holdet sikre at alle kommer godt hjem.

God ide at der er 2 tovholdere til hvert hold.

Løbeklubben er for både børn og voksne.

Vi skal forsøge at gøre løberuterne attraktive, udfordrende og sjove.

Nye hold starter op 2 x årligt, august og marts.

Årets aktiviteter ser således ud: (opdateres i sommeren 2021)

 • Januar  –  løb for at holde sig i gang, samlet løb for alle
 • Februar  – løb for at holde sig i gang
 • Februar – marts foredrag for alle medlemmer
 • Marts –  april – maj    træning med program for hver gruppe
 • Deltage samlet i et løb
 • Fortsætte med ” at holde sig i gang” sommeren over
 • August – september  – oktober træning for alle grupperne
 • September – oktober foredrag for medlemmerne
 • Deltage samlet i et løb
 • Oktober – november klubmesterskab med afsluttende fest
 • Fortsætte træningen  til januar.
 • Ad hoc deltagelse af kurserne for trænerne.
 • Aktiviteter for medlemmerne – løb andre steder end fra klubhuset
 • Sidste torsdag i hver måned mødes vi i klubhuset efter løb til socialt samvær
 • Juleaftensdag den 24. december løb om formiddagen – bagefter socialt samvær i “Inge’s kælder”!