Om Aarup Løbeklub

Aarup løbeklub blev i sommeren 2021 en selvstændig forening.

Der blev i denne forbindelse stiftet bestyrelse herunder forretningsudvalg.

Løbeklubben 2024 er organiseret med:

Forretningsudvalg:

 • Sonni Sanda
 • Brigitte Møller Petersen
 • Maria Hybel

Kasserer:

 • Inge Thorup

Sekretær:

 • Brigitte Møller

Bestyrelsesmedlem:

 • Peter Yannick Strømlev 

Suppleanter:

 • Martin Juhl Nielsen
 • Edith Dahl

Herunder består klubben af:

 • Tovholder til nye medlemmer
 • Tovholder til IT og PR
 • Tovholder til aktiviteter
 • Tovholder på trænere og træningsprogrammer

Der er tovholdere på alle løbegrupper. Løbegrupperne løber i forskelligt tempo og antal km – tilpasset til alle medlemmer.

 • Gå hold
 • 5 km gå/løbehold
 • 5 km løbehold
 • 10 km “langsom”
 • 10 km “hurtig”
 • Herudover er der mulighed for træning til ½ maraton.

Opdeling således at nogle varetager opgaven omkring det organisatoriske, andre tager sig af løbetræningen.

Aarup løbeklub er en løbeklub for motionister, der ønsker at motionere ud fra de behov og ønsker der er.

Der bliver udarbejdet løbeprogrammer 2 x årligt, tidligt om foråret og efter sommerferien. Der er fast træning  1 x ugentlig og ved denne træning er der fælles opvarmning.  Der er mulighed for at mødes i grupper de to andre dage i ugen.

Den faste træningsdag er torsdag kl. 18.00, de to øvrige dage -tirsdag kl. 17.30  og søndag kl.10.00- kan man løbe som der aftales.

Torsdag skal tovholderne fastholde løbetid og løbedistance ud fra programmet. De 2 andre dage er løberne selv ansvarlige for deres løb.

Motto for Aarup løbeklub:

Alle skal føle sig velkommen og respekteret.

Vi skal sikre at nye medlemmer føler sig velkomne.

Vi værdsætter sammenhold og socialt samvær.

Der nedsættes løbehold ud fra de behov der er.

Ved løb i grupperne skal den der er tovholder på holdet sikre at alle kommer godt hjem.

God ide at der er 2 tovholdere til hvert hold.

Løbeklubben er for både børn og voksne.

Vi skal forsøge at gøre løberuterne attraktive, udfordrende og sjove.

Nye hold starter op 2 x årligt, august og marts.