Tag: Generalforsamling

  • Generalforsamling

    Generalforsamling

    Indkaldelse til Generalforsamling I Aarup Løbeklub Torsdag den 08.02.2024 klokken 19.00Sted: Klubhuset, Stadionvej 13, 5560 Aarup Dagsorden:a. Valg af dirigentb. Beretningc. Behandling af indkomne forslagd. Valg af bestyrelse (Inge og Peter er på valg. Peter har valgt ikke at genopstille)e. Valg af suppleanterf. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendes til Aarup Løbeklub…