Generalforsamling

Stiftende generalforsamling for Årup Løbeklub under AB ( Aarup Boldklub)

Sted: AB`klubhus Stadionvej 13, Årup

Tid: 27.05. 2021 kl. 19.30

Årup løbeklub har eksisteret i nu 11 år og har været en afdeling af AB`gymnastik afdeling. Årup løbeklub ønsker nu at være en selvstændig løbeklub under AB, derfor stiftende generalforsamling. Vi håber der er kandidater, der ønsker at stille op til bestyrelsen. Ved generalforsamlingen serveres en sandwich og øl/vand.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af ordstyrer

3. Baggrund for foreningen

4. Valg af referent

5. Valg af stemmetæller

6. Gennemgang af vedtægter ( AB`s vedtægter)

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen (5)

9. Valg af supplanter (2)

10. Evt.

Hvis du har interesse i at stille op som kandidat til bestyrelsen, kan du få mere information ved at kontakte Gitte Jensen Telf. 22251026 eller mail eller mød op til generalforsamlingen.