Generalforsamling

Aarup Løbeklub holder Generalforsamling den 3. Februar 2022 klokken 19.00 i Årup Boldklubs Klubhus Stadionvej 13, Aarup.

Hvis du er nysgerrig på hvad Aarup Løbeklub kan tilbyde, er du meget velkommen til at møde op.

Der vil være en let sandwich samt øl/vand til generalforsamlingen.

Dagsorden i flg. vedtægter:

a. Valg af dirigent

b. Beretning

c. Behandling af indkomne forslag

d. Valg af bestyrelse, valgperioden er to-årig

e. Valg af suppleanter

f. Eventuelt

Vi håber at se så mange som muligt 😊